Dusterowa Zmota 2024

Dusterowa Zmota 2024 – regulamin

1. Organizatorem konkursu „Dusterowa Zmota 2024” jest administrator strony dortp.tv oraz grupy o nazwie „Duster Off Road Team Poland” zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych – uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej jeden samochód marki Dacia/Renault Duster.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) być członkiem grupy Facebookowej „Duster Off-Road Team Poland”
b) dodać na w/w grupie post zawierający treści obowiązkowe:
– hashtag #dusterowazmota2024
– opis modyfikacji terenowych swojego Dustera
– opis pozostałych istotnych modyfikacji
– zdjęcia pojazdu (w konkursie bierzemy pod uwagę 6 pierwszych zdjęć w poście)
c) treści nieobowiązkowe:
– charakterystyka samochodu lub historia pojazdu
– przygody, incydenty lub inne treści istotne z punktu widzenia uczestnika

5. Do konkursu można zgłaszać jedynie pojazd marki Dacia/Renault Duster którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, za zgodą pozostałych właścicieli. Samochód nie musi być zarejestrowany w Polsce ale musi być głównie w Polsce użytkowany.

6. Jeden samochód można zgłosić do konkursu tylko jeden raz. Jeśli jest się posiadaczem kilku pojazdów marki Dacia/Renault Duster – można zgłosić każdy osobno.

7. Konkurs trwa od 01.07.2024 r. do 31.10.2024 r.

8. Termin na umieszczanie zgłoszeń upływa o godz. 23:59, dn. 31.10.2024 r. Posty konkursowe umieszczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 10.11.2023 r., na grupie „Duster Off-Road Team Poland”, fanpage’u o tej samej nazwie oraz stronie dortp.tv.

10. Zgłoszenia będą numerowane w kolejności napływania oraz będą na bieżąco umieszczane równolegle na stronie dortp.tv a po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń zostanie utworzony post zbiorczy na fanpage’u „Duster Off-Road Team Poland”

11. Każdy użytkownik, zgłaszając zdjęcia pojazdu i jego opis, poświadcza, że jest ich jedynym autorem i posiada prawa do wykorzystania zdjęcia jak i wizerunku osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu, oraz że pojazd jest jego własnością. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z prawem zgłoszenie zdjęcia bez posiadania przez autora odpowiednich praw autorskich.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń obejmujących fotografie, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.

13. Fotografie i treści zawarte w postach zgłoszeniowych zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu

14. Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do fotografii i umieszczonych treści, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać. Publikując fotografię i inne treści w konkursie, uczestnik i właściciel praw autorskich wyraża zgodę Organizatorowi do publikacji zdjęcia we własnych materiałach.

15. Wstępnej oceny nadesłanych zgłoszeń i ich zgodności z regulaminem dokona Jury, w skład, którego wchodzą przedstawiciele Organizatora.

16. Finalnej oceny i przyznania nagród dokonuje Jury w składzie przedstawicieli wydawnictwa Off-Road.pl wraz z przedstawicielami administracji strony dortp.tv. Przy wyłanianiu zwycięzców będą brane pod uwagę aspekty w następującej kolejności:
– wykonane modyfikacje oraz ich użyteczność głównie pod kątem off-roadu
– wygląd i ogólna prezencja samochodu
– chwytliwość opisu/treści posta konkursowego
– inne (np. sposób wykorzystywania samochodu, ilość włożonej pracy, wyposażenie dodatkowe)

17. Nagrody:

I. Zdobywca tytułu „Zmota Roku 2024”

– publikacja prezentacji zwycięskiego samochodu na łamach czasopisma OFF-ROAD.PL
– zestaw gadżetów
– dyplom i tytuł „Dusterowej Zmoty Roku 2023”
– na życzenie: pomoc w zredagowaniu tekstu do publikacji oraz sesja zdjęciowa samochodu po wcześniejszym ustaleniu terminu i lokacji

II. Nagroda Publiczności

– zestaw gadżetów

III. Nagroda Jury

– zestaw gadżetów

18. Nagroda Jury będzie przyznana w wyniku subiektywnej oceny przez Jury zgłoszeń pod kątem chwytliwości i oryginalności opisu.

19. Nagroda Publiczności będzie przyznana w wyniku głosowania (sumowania ilości reakcji) użytkowników serwisu Facebook w specjalnie przygotowanym i odpowiednio opisanym poście konkursowym na funpage Duster Off-Road Team Poland.

a) zdobywanie głosów (reakcji pod zdjęciem) w sposób nieuczciwy, kupowanie reakcji lub podejrzenie takiego procederu będzie skutkowało wyłączeniem użytkownika z konkursu

20. Z finalnej oceny i przyznania nagród wyłączone są zgłoszenia samochodów:
– innych niż Dacia/Renault Duster
– z tytułem „Zmoty Roku” wygranym w minionych edycjach

21. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs oraz jego uczestników oraz nie bierze udziału w ew. sporach pomiędzy organizatorem a jego uczestnikami. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany bądź wspierany przez serwis Facebook.