Na weekendPodróże

Szawle, Góra Krzyży Litwa

Góra Krzyży Litwa (lit. Kryžių kalnas) to symboliczne miejsce na Litwie, które od lat przyciąga pielgrzymów z całego świata. To właśnie tutaj, na wzgórzu pomiędzy miasteczkiem Meszkucie a miastem Szawle, znajduje się jedno z najbardziej znaczących miejsc kultu religijnego w kraju. Historia Góry Krzyży jest pełna symboliki i głębokiego znaczenia, a jej korzenie sięgają daleko w przeszłość.

Historia Góry Krzyży w Szawle

Początki tego niezwykłego miejsca sięgają roku 1430, kiedy to postawiono pierwszy krzyż, upamiętniający przyjęcie chrztu przez Żmudzinów. Jednak to dopiero wieki później, po upadku powstania listopadowego, zaczęły masowo pojawiać się kolejne krzyże na tym wzgórzu. Były to wyrazy pobożności, ale też symboliczny protest wobec władz carskich, które starały się ograniczyć stawianie krzyży.

Zobacz najnowsze wydarzenia społeczności Renault i Dacia

W okresie rządów sowieckich, od 1941 do 1990 roku, Góra Krzyży wielokrotnie była narażona na próby zniszczenia i likwidacji. Mimo zakazów i prześladowań, ludzie nieustannie kontynuowali pielgrzymki do tego symbolicznego miejsca, wzmacniając tym samym jego znaczenie i wymiar religijny. Nawet gdy władze podjęły próby zalać teren buldożerami, krzyże wciąż powstawały na nowo.

Góra Krzyży Litwa – wizyta Jana Pawła II

Wizyta papieża Jana Pawła II w 1993 roku była punktem zwrotnym dla Góry Krzyży w Szawle. Papież pozostawił tam swój własny krzyż jako dar dla Litwy, co jeszcze bardziej umocniło znaczenie tego miejsca jako symbolu wiary i nadziei dla narodu litewskiego. Słowa papieża, wypowiedziane podczas mszy na wzgórzu, potwierdziły rolę Góry Krzyży jako ważnego miejsca świadczącego o głębokiej wierze Litwinów.

Turcja, przygoda off-road – kawałek Azji na wycągnięcie ręki

Podczas jego pielgrzymki na Litwę w 1993 roku, 7 września, została celebrowana msza święta i została poświęcona nowo wybudowana kaplica. W 2006 roku na Górze Krzyży został wzniesiony krzyż papieża Benedykta XVI, kontynuując w ten sposób tradycję obecności papieskiej na tym historycznym miejsc

Czarnogóra i Bośnia, off-road’owa Wielkanoc

Pielgrzymi i turyści na Górze Krzyży w Szawle

Dzisiaj Góra Krzyży jest miejscem nie tylko pielgrzymek, ale też symbolizuje trwałość i siłę wiary w obliczu prób i trudności. Liczba krzyży stale rośnie, obecnie szacuje się ją na około 250 tysięcy, co stanowi potężny pokaz ludzkiej pobożności i wiary. Historia tego miejsca, pełna walki i trudności, jest także historią niezłomnego ducha ludzi, którzy wierzą i ufają swojej religii.

Góra Krzyży na Litwie jest więc nie tylko miejscem modlitwy, ale obecnie przyciąga także dziesiątki turystów ciekawych tego zdumiewającego miejsca.

Śledź nas na Facebook’u!